Kalandarka Dhacdooyinka

La soco Heshiiska Nidaamyada Cuntada Magaalooyinka!

Bal u fiirso jadwalka munaasabadaha bulshada!