top of page

Jmc, Feb 10

|

Dugsiga Hoose ee Campbell Hill

Xarunta Kheyraadka ee Skyway

Nagala soo qaybgal Xarunta Kheyraadka ee Skyway!

Xarunta Kheyraadka ee Skyway
Xarunta Kheyraadka ee Skyway

Time & Location

Feb 10 ee 3:00 GD GMT-8 – Feb 11 ee 5:00 GD GMT-8

Dugsiga Hoose ee Campbell Hill, 6418 S 124th St Seattle, WA 98178

About the Event

Asbuuciiba mar, Xarunta Kheyraadka Skyway, waxaan qoysaska siin doonaa cunno bilaash ah iyo ilaha bulshada.

Taariikhaha Xarunta Kheyraadka ee Skyway soo socda:

Jimco, May 7, 2021

Jimco, May 21, 2021

Jimco, Juun 4, 2021,

Jimco, Juun 18, 2021

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo: Skyway Resource Center FB Event Page

Share This Event

bottom of page